Phundundu Foundation

Duurzame lokale ontwikkeling is de sleutel tot wildlife conservatie

Phundundu Foundation

Duurzame lokale ontwikkeling is de sleutel tot wildlife conservatie

Phundundu Foundation

Duurzame lokale ontwikkeling is de sleutel tot wildlife conservatie

ANBI statusUw bijdrage heeft impact! Klik: Doneer en maak ’n verschil!

Educatie

Een goed onderwijssysteem is cruciaal voor  om armoede te overwinnen en zelfredzame economische ontwikkeling te bereiken. Daarnaast is het essentieel op jonge leeftijd te leren over de omgeving, natuur en mileu om de beterokkenheid te vergroten in strijd tegen het human-wildlife conflict en klimaatverandering. Meer kinderen zouden toegang moeten hebben tot beter onderwijs. De school moet een leuke plek zijn voor de kinderen om naar toe te gaan. De Breaside school is hier een voorbeeld van. Lees hier de ontwikkelingen

Human-Wildlife conflict

Om hun omgeving te beschermen of door te stropen voor het vlees, ivoor en huiden, daar waar mens en dier samen moeten leven ontstaat een immens conflict versterkt door grote armoede. De lokale bevolking ontwikkelen in voedselvoorziening en betere leefomstandigheden heeft niet alleen op hun maar ook op het wildlife een enorme positieve impact.

Duurzame ontwikkeling

Lokale duurzame en innovatieve ontwikkeling in landbouw, tuinbouw, fruitteelt en vis- veeteelt is de sleutel naar een harmonieus bestaan tussen mens en wildlife. Samen met de kleinschalige boeren, voornamelijk vrouwen, werken we aan voedselzekerheid en een beter bestaan voor mens en dier.

Go Green

Niet alleen investeren in de groene gewassen maar ook in schone energie. Solar power in een land waar de zon altijd schijnt. Hydro power voor irrigatiesystemen om de gewassen te kunnen laten groeien. Soil expertise om uitputting van het land tegen te gaan. Nieuwe innovaties om biologisch te kunnen telen. 

Massale stroperij

Het is de massale stroperij welke ten grondslag ligt aan in sneltrein tempo verdwijnen van het Afrikaanse wildlife. Het is niet alleen de neushoorn en de olifant die ten prooi vallen. De populaties van alle soorten verdwijnen snel. Educatie is van groot belang. Men moet gaan beseffen dat de levende dieren veel meer waard zijn dan het stropen er van.

Nu of nooit

Grote delen wildlife zijn verdwenen en wat weg is komt nooit meer terug. vele wildlife parken worden opgegeven bij gebrek aan fondsen. Wat er nog over is moet behouden blijven! Dit op een efficiënte manier waarbij duurzame ontwikkeling en wildlife behoud hand in hand gaan.

First things first!

Wildlife heeft toekomst … maar alleen als wij het nu beschermen.

Het Mens – Wildlife conflict is een feit en we weten wie er wint aan het einde van de dag. Wij als Phundundu Stichting Nederland zijn klaar om te ondersteunen en de verliezen aan beide zijden te verzachten, maar zonder de vereiste financiële bijstand  gaat onze expertise verloren.
EN ONDERTUSSEN WORDT HET WILDLIFE NOG ALTIJD WEGGEVAAGD.

Doneren

Laten we het allemaal gebeuren of doen we er iets aan?

Partner worden?

Maatschappelijk verantwoord ondernemen, bijdragen aan duurzame ontwikkeling met economische, maatschappelijke en ecologische voordelen voor alle belanghebbenden. Samenwerken en investeren in lokale ontwikkeling met een direct effect op wildlife conservatie en bescherming. Als partner draagt u direct bij aan duurzame ontwikkelingen met een grote invloed op de lokale bevolking plus natuur en milieu. Zo wordt zaken doen een bijdrage aan een betere wereld voor mens en dier.

Summary

De projecten van Phundundu Stichting Nederland bieden de unieke kans om lokale gemeenschappen en conservatie gebieden met elkaar te verbinden. De inkomsten genereert uit de duurzame landbouw projecten  bieden een levensvatbaarheid en groei voor het langer termijn. Doorgaans ziet men ontwikkelingsprojecten en wildlife projecten los van elkaar bestaan. Door deze op een professionele manier met elkaar te verbinden ontstaat er een inkomsten stroom waaruit een gedegen wildlife management programma gefinancierd kan worden.

Onder onze supervisie groeit de lokale gemeenschap naar een gehele zelfredzaamheid waarbij het wildlife beschermt en behouden blijft zonder daarbij afhankelijk te zijn van externe donoren. Ook wordt er gekeken naar het ontwikkelen van goede scholing en klinieken.

Phundundu Stichting Nederland streeft naar uitbreiding van haar projecten om zo meerdere wildlife gebieden in Zimbabwe veilig te stellen en het bijzondere dierenrijk te behouden voor de volgende generaties. Dit samen met de bevolking welke door kennisdelen, innovatie, duurzaamheid en ontwikkeling in staat is deze taak stap voor stap op zich te nemen.