ANBI

Beleid Stichting Phundundu

ANBI status

Phundundu Stichting Nederland is door de Belastingdienst erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Wie aan zo’n instelling een gift geeft, mag dat bedrag aftrekken van de inkomstenbelasting. Bovendien is de ontvangende instelling vrijgesteld van schenk- en erfbelasting.

Conform de voorschriften van de Belastingdienst vermelden wij hier (Beleidsplan Kort) de voor de ANBI-status verplichte gegevens van de stichting.

In het document Uitgebreid beleidsplan treft u de uitgebreide versie van het beleidsplan. Het document Kort Financieel Verslag geeft inzage in inkomsten en uitgaven.

Voor meer informatie, kunt u uiteraard contact met ons opnemen.

 

De voor de ANBI-status verplichte gegevens van de stichting:
Phundundu Stichting Nederland is opgericht op 21 januari 2019.
Kamer van Koophandel nummer 73747807
RSIN / fiscaal nummer: 859650169
IBAN: NL25 INGB 0009293722 t.n.v. Phundundu Stichting Nederland

Missie
Onze missie is empowerment van de lokale bevolking zodat zij hun leefomgeving en de natuurlijke bronnen
kunnen beschermen tegen uitroeiing en verval en zelf uitzicht hebben op een betere toekomst waarin zij in
harmonie leven met de natuur.

Visie
Onze visie is om in drie jaar de lokale gemeenschappen rond Maninga, Doma en Breaside te bereiken en te
ondersteunen. Zodat de kinderen naar school kunnen, de inwoners een inkomen krijgen, en kunnen wonen
in een gebied dat veilig is voor henzelf en het wildlife. Zodat zij het wildlife niet langer als voedsel zien en
bedreigen, maar als onderdeel van hun leefomgeving beschouwen en er de natuurlijke en economische
waarde van inzien. Zodat zij duurzame landbouw omarmen en bedrijven, en in harmonie leven met de in de
hun omringende gebieden levende dieren.

Achtergrond
Zimbabwe was ooit de graanschuur van zuidelijk Afrika. Zelfs de buurlanden konden van voedsel worden
voorzien. Toeristen kwamen er graag en in grote getale. Maar decennialang mismanagement heeft het land
in een economische neerwaartse val gesleurd waardoor mensen nauwelijks inkomen noch werk hebben en
honger lijden! Met als gevolg dat het wildlife op grote schaal verdwijnt: mensen hebben honger en dan is een
met uitsterven bedreigde antilope gewoon eten!
Met deze gegevens in het achterhoofd en een van de bestuursleden woonachtig in Zimbabwe, getrouwd met
een Zimbabwaan, is de stichting Phundundu opgericht.

Beleid 2021 – community development in uitvoering:

 •  Huidige acties rond de bouw van de school in Breaside afronden;
  •  Inclusief verzorging van meubilair en het sponsoren van minimaal 60 kinderen;
 •  Uitwerking van de plannen voor opzet van een school elders in de regio;
 •  Uitwerking van de samenwerking met de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland en de CUT
  (Chinhoyi University of Technology) voor landbouwproject in Doma;
 • Eerste ondernemers aan de slag die zijn opgeleid in de aan de CUT verbonden incubator ;
 •  Opening Zebras Dazzle waardoor
  • Minimaal vijf studenten stage kunnen lopen
 •  Diverse landbouwactiviteiten wat werk en inkomen levert aan tenminste 15 gezinnen.

Phundundu Stichting Nederland. Adres: Aalscholver 9, 1721 DT Broek op Langedijk
Contact: Baud Schoenmaeckers, Tel: +31 6 54745948 / phundundu.org/ KvK nummer 73747807

Werkwijze
De stichting heeft een bestuur in Nederland dat de grote lijnen uitzet en zorgt voor uitvoering ervan. In
Nederland is een groep mensen actief rond het project project ‘Schooltje in Zimbabwe
(https://www.facebook.com/groups/508794980033297’). De groep is uitgegroeid tot een community met
142 aanhangers. In Chinhoyi werkt voorzitter Assia Hiemstra met haar man James Gadzikwa aan de diverse
landbouw projecten, werkt ze samen met de CUT en zorgt ze ervoor dat Zebras Dazzle in het eerste kwartaal
van 2021 open kan.

Bestuur van de stichting
Assia Hiemstra Voorzitter
Marjon Hiemstra Penningmeester
Baud Schoenmaeckers Secretaris
Annemarie Uitendaal Bestuurslid
Hayo Haanstra Bestuurslid

Beloningsbeleid
Het bestuur van de stichting werkt onbezoldigd.