Climate change – Irrigatie is nu een must

Zimbabwe heeft te kampen met extreme droogte. Waar men voorheen volledig kon vertrouwen op het regenseizoen, kan men nu niet meer zonder irrigatie.

We nemen een kijkje op Breaside. Het gehele irrigatiesysteem ligt er. Het ontbreekt enkel aan een pomp. Met pomp kan er 360 ha goede landbouwgrond geïrrigeerd worden. Met irrigatie vervalt de afhankelijkheid van het regenseizoen en kan er niet 1 maar 2  maal per jaar geoogst worden. Dat betekent een inkomen voor 108 families. Families die nu ten prooi vallen aan hongersnood. Een relatief kleine ingreep met zeer grote positieve gevolgen.