In de media: Floortje naar het einde van de wereld

Trots en dankbaar zijn wij! Floortje aan het einde van de wereld besteedt aandacht aan ons werk in Zimbabwe.

Het licht schijnt over de situatie in dit land en onze projecten in zowel landbouw als wildlife bescherming. Ook tipt zij onze benefietavond waarvan de gehele opbrengst ten goede komt aan onze projecten.

Lees het artikel hier of ga naar fb voor een like of share! 🙂