Educatie & gezondheid

[whydonate_btn]

Phundundu Stichting Nederland is van mening dat verbetering van het onderwijssysteem cruciaal is voor het gebied om armoede te overwinnen en zelfredzame economische ontwikkeling te bereiken. Meer kinderen zouden toegang moeten hebben tot beter onderwijs. De school moet een leuke plek zijn voor de kinderen om naar toe te gaan. Momenteel bevinden veel schooltjes zich in een vervallen krot zonder tafels, stoelen of andere materialen. Om een ​​veilige leeromgeving te creëren, is het noodzakelijk om een ​​deze scholen op te knappen, op de juiste manier in te richten, en te voorzien van leermaterialen.

Een clubje betrokken dames heeft zich aangemeld om het schooltje in Breaside onder de vleugels te nemen. Hierdoor is geworden het mogelijk het gebouwtje op te knappen, en meubilair en materialen aan te schaffen, is er een waterput geslagen en een moestuin aangelegd. Deze lagere school biedt onderwijs aan 60 kinderen allen inwoners van Breaside. Er wordt gewerkt met lesmateriaal van Happy Readers.

Happy Readers richt zich op de positieve Afrikaanse waarden en snijdt op een juiste manier onderwerpen aan als genderspecifieke problemen, culturele aspecten en ‘betere wereldthema’s’. Happy Readers brengt een reeks Learn-to-Read-boeken uit die zijn ontwikkeld in Zimbabwe voor het gebruik in Afrikaanse schoolsituaties, met name waar Engels een tweede taal is. De boeken gebruiken Afrikaanse wilde dieren als personages en zijn op duurzaam papier gedrukt met grote, heldere kleurillustraties. Het gebruik van dieren als personages verhoogd de empathie met het Afrikaanse dierenrijk. Dit is de eerste stap naar een generatie welke beter zorg zal dragen voor dier en natuur. Onderwijs aan de jongere generatie op dit gebied draagt bij aan het oplossen van het Human – Wildlife conflict.

Happy Readers
Happy Readers

Nieuwe school

Gezondheidszorg is in handen van de overheid. Phundundu heeft twee ziekenhuisjes echter ontbreekt het hier aan de basisbenodigdheden. De stichting tracht de kwaliteit van deze klinieken te verhogen door deze benodigdheden te verschaffen zodat eerste hulp en behandelingen gegeven kunnen worden. Breaside maakt gebruik van een groot ziekenhuis gelegen op 15 km afstand.