Wildlife projects

× Mijn veilige donatie
Periode
Bedrag
Ander bedrag
Persoonlijke info
Ik doneer anoniem


Powered by Whydonate

Wildlife projecten

Het Afrikaanse wildlife staat zwaar onder druk, zo ook in Zimbabwe. In grote delen van het land verdwijnen met rasse schreden grote delen wildlife gebied. Hoofdoorzaak is hier de stroperij. Ingegeven door armoede en voedsel te kort worden vrijwel alle soorten bejaagd voor het vlees. Daarnaast is er de jacht voor hoorn en ivoor. Momenteel wordt er der mate massaal gestroopt dat snel ingrijpen noodzaak is. Dit werkt alleen doeltreffend als de lokale bevolking ondersteund wordt in het ontwikkelen van nieuwe voedselbronnen. Goede educatie moet inzicht brengen in het feit dat een rijke wildlife populatie van grote waarden is voor het opkrabbelende toerisme waar een groei van werkgelegenheid aan verbonden is.

"Alleen de ontwikkeling van de lokale bevolking kan de stroperij definitief een halt toe roepen"

Anti poaching & game scouts in onze gebieden vormen de basis voor wildlife bescherming. Deze teams garanderen de veiligheid van het dierenrijk door 24/7 actief aanwezig te zijn in het veld. In de huidige tijd kan wildlife niet overleven zonder deze bescherming. Onze anti poaching teams hebben dan ook de hoogste prioriteit waarbij continu gezocht wordt naar fondsen om dit te kunnen financieren. Naast de dagelijkse werkzaamheden verzorgt de Stichting trainingen, faciliteiten, observatiemiddelen, en benodigde materialen. De teams opereren op het hoogste professionele niveau.

Human-Wildlife confict
Human-Wildlife confict

Vlees stroperij
Vlees stroperij

Anti Poaching
Anti Poaching

Educatie
Educatie

Human – Wildlife conflict is een probleem waar veel positieve stappen te maken zijn. In de meeste gevallen worden roofdieren die te dicht bij een dorpje komen gedood. Dit om het vee te beschermen en uit angst zelf aangevallen te worden. Roofdieren worden gezien als grote vijanden waar men het doden als enige oplossing ziet. Ook hier is voorlichting zeer noodzakelijk. Evenals een goede verstandhouding met deze bevolking waardoor er een samenwerking ontstaat. Zo heeft men in ons gebied Phundundu geleerd om in het geval wanneer een roofdier te dicht bij het dorpje komt ons te bellen. De expert van de Stichting zullen het dier darten en vervolgens uitzetten in een veilig gebied. De Phundundu Stichting streeft er naar ieder van deze dieren te voorzien van een GPS chip om bij tijds te kunnen ingrijpen wanneer het dier de bewoonde wereld nadert.

Wildlife monitoring en onderzoek zijn noodzakelijk om de populatie goed in het oog te houden. Daarbij wordt ook gekeken naar de leefomstandigheden betreffende de natuurlijke voedsel condities en water-management. De wildlife experts van de Stichting monitoren continue zowel de dieren als de leefomgeving. Dit gebeurt door observeren met camera’s en op patrouilles. De kwaliteit van grassen wordt gemeten en populaties per soort worden nauwlettend in de gaten gehouden. Gedegen onderzoek is van groot belang op het welzijn van flora en fauna. Stichting Phundundu Nederland werkt dan ook samen met de beste wildlife conservatoren in zuidelijk Afrika.

Overplaatsing en herintroductie van wildlife soorten verminderd de kans op uitsterven, versterkt de huidige populaties en brengt verdwenen diersoorten weer terug waar het verloren is gegaan aan de stroperij. Het bevorderd de biodiversiteit in get ecosysteem. Overplaatsing is een kostbare aangelegenheid maar essentieel om de genetische heterogeniteit te bevorderen. Om de gebieden vallend onder de Stichting terug te brengen in de natuurlijke staat streven wij naar de herintroductie van de Zebra, Buffalo, Impala, Sable, Eland, Tsessebe, Nyala, black and white Rhinoceros, Kudu, Reedbuck, Waterbuck, Serval en Caracal.

Sable Antelope
Sable Antelope

Witte neushoorn
Witte neushoorn

Roan antilope
Roan antilope

Serval
Serval

 

Bedreigde diersoorten fokprogramma’s worden opgezet in samenwerking met experts en collega wildlife parken. Dit is nodig om algehele populatie van de door stroperij bijna verdwenen diersoorten weer op orde te krijgen. Hieronder vallen de tsetse-fly resistente sable, zwarte en witte neushoorn en de roan antilope. In heel Zimbabwe worden deze diersoorten zeer ernstig bedreigd en zullen zonder ingrijpen definitief uit de wildernis verdwijnen.

"Phundundu Stichting Nederland werkt samen met universiteiten en onderzoekinstellingen gespecialiseerd op het gebied van Afrikaans wildlife"