Uw bijdrage heeft impact

Voelt u zich betrokken bij onze projecten en deelt u onze visie?
Dan nodigen wij u van harte uit contact met ons op te nemen om een mogelijke samenwerking te onderzoeken.

Voelt u sympathie voor onze projecten en zou u graag een donatie doen?
Heel erg fijn! Doneren kan rechtstreeks IBAN: NL25INGB0009293722 Tnv Phundundu Stichting Nederland of via onderstaande scherm:
Phundundu Stichting Nederland is door de Belastingdienst erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Wie aan zo’n instelling een gift geeft, mag dat bedrag aftrekken van de inkomstenbelasting. Bovendien is de ontvangende instelling vrijgesteld van schenk- en erfbelasting.