Phundundu Foundation

Duurzame lokale ontwikkeling is de sleutel tot wildlife conservatie

Phundundu Foundation

Duurzame lokale ontwikkeling is de sleutel tot wildlife conservatie

Phundundu Foundation

Duurzame lokale ontwikkeling is de sleutel tot wildlife conservatie

Water Management

[whydonate_btn]
Watervoorziening is in een land als Zimbabwe zeker niet vanzelfsprekend. Zonder water geen leven en daarom moet water het gehele jaar door beschikbaar zijn voor zowel agrarische doeleinde evenals eerste levensbehoefte voor mens en dier. Zimbabwe heeft de afgelopen 12 jaar te kampen gehad met extreme droogte. Goed watermanagement en het aanleggen van dammen, boreholes en duurzame constructies zijn dan ook van levensbelang en heeft de hoogste prioriteit.

Landbouw wordt vooralsnog enkel bedreven in de regentijd waarbij men geheel afhankelijk is van de weergoden. Breaside heeft echter een compleet ondergronds irrigatiesysteem liggen vanaf de dam welke het hele jaar door water uit de rivier opneemt. Phundundu Stichting Nederland streeft er naar voor het droge seizoen 2019 het bovengrondse irrigatiesysteem te hebben aangelegd. Voor het aandrijven van het watercircuit is gekozen voor enkel schone energie door middel van het inzetten van zowel solar pompen als hydro pompen. Hierdoor kan het gehele jaar water van de dam naar de landerijen worden getransporteerd wat een extra oogst en tuinbouw mogelijk maakt.

Nieuwe dam Phundundu
Nieuwe dam Phundundu

Dam Maninga
Drinkplaats Maninga

Barsha Pump - Hydro powered irrigation
 Hydro powered irrigation Breaside – 5x  Barsha pomp

Water voor de gemeenschap wordt gewonnen uit boreholes. De kwaliteit van dit water is uitstekend wat consumptie mogelijk maakt. Op plekken als Phundundu is het bouwen van dammen een goede oplossing voor watervoorziening voor vee en het kweken van vis. De stichting heeft hier inmiddels drie dammen aangelegd en enkele boreholes in de dorpen. Gezien het oppervlakte van 30.000 ha is dit nog lang niet voldoende en zullen er in de toekomst meer dammen bij gebouwd moeten worden.

Wildlife heeft eveneens te lijden onder de droogte. In de wildlife gebieden zullen enkele dammen bijgebouwd worden.  Dit is niet alleen nodig om de dieren van water te voorzien maar geeft ook een enorme impuls aan het aangeslagen eco-systeem. Verschillende planten soorten, vogels en vis zal weer herleven en zorgen voor een verbeterde biodiversiteit.

Rivieren zijn belangrijk voor de toevoer van zoet water naar wildlife, habitat voor in het water levende organismen en vogels. Rivieren bieden ook water voor landbouw en vee in omliggende gemeenschappen. Ecologisch rivieren vullen ondergrondse waterbronnen die belangrijk zijn in het ecosysteem. Het is van belang deze rivieren goed in kaart te brengen en overbegrazing van moerasgebieden en het afbranden van landerijen tegen te gaan. De kwaliteit van het rivierwater heeft permanente aandacht nodig.

Phundundu Stichting Nederland streeft er naar de gehanteerde duurzame landbouwmethoden uit te breiden in de wijdere omtrek om vervuiling van de rivier door chemicaliën terug te brengen

.